TR EN

2007 ODTÜ YFYİ

Elginkan Vakfı’nın ana destekçisi olduğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 2005 yılında ilki yapılarak başarılı bir şekilde sonuçlanan Yeni Fikirler Yeni İşler Girişimcilik Yarışması’na 2005 ve 2006 yılında olduğu gibi 2007 yılında da ana destekçi olunmuştur.

“Yeni Fikirler Yeni İşler” En İyi Teknolojik İş Fikri yarışmasının üçüncüsü 17 Kasım 2007’de gerçekleştirilen final töreniyle sonuçlanmıştır. Yarışmada finale kalan dört ekip arasından JEOTİM Grubu birinci olmuştur. Bu grup, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Aslı İlbay ve yine ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Erdem Hamamcı’dan oluşmuştur. Ekip bu ödülü; jeokimya tabanlı, enerji hammaddesi arama ve çevre etki değerlendirme (ÇED) çalışmalarında, hidrokarbon zenginliği veya kirlilik anomalilerinin tespiti için zeminden gaz ve katı fazda örnek almak üzere tasarladıkları “AEB” ile “AET” tipi aparatlarıyla alınan örneklerin kromotografik analiz verilerinin 3B teknolojisiyle matematiksel modellemesini (PETÇED) yaparak kazanmıştır. Ödülü kazanan ekibe üretime geçmeleri için kademeli ödenmek üzere 50.000 TL tutarında destek sağlanacaktır. Ekip Adı Proje Adı Slogan JeoTim PetÇed Yer üstünü en iyi şahinler, yeraltını ise en iyi JeoTim görür Şirket Adı: Şirketleşme aşamasındadır. Bu grup YFYİ 2007’de 50.000YTL’lik Birincilik Ödülünü almıştır. Ekip üyelerinden Aslı İlbay ODTÜ Jeoloji Mühendisliği 4. sınıf, M.Erdem Hamamcı ise ODTÜ Jeoloji Mühendisliği 3.sınıf öğrencisidir. PetÇed, özet olarak Çevre ve Petrol sektörlerine araştırma tabanlı hizmet sunacak bir projedir. Proje kapsamında geliştirilen ve patent başvuruları da yapılan örnek alım cihazlarından biri katı, diğeri ise gaz fazında örnekler alabilmektedir. Katı fazda örnek almak üzere tasarladığımız cihaz ile zeminden 1,5 metre derinliğe kadar sediman örneği alınabilmektedir. Ağır metal kirliliğinin tespiti için kullanacağımız bu cihaz ile alınan örnekler önce laboratuar analizlerine tabi tutulurlar. Elde edilen analiz sonuçları ise 3B ticari yazılımlarından biriyle desteklenip çalışılan bölgenin ayrıntılı ve üç boyutlu kirlilik anomali haritası oluşturulur. Sonuç olarak, tüm veriler değerlendirilip çalışılan alanın ayrıntılı çevre etki değerlendirme(ÇED) raporu hazırlanır. Gaz fazında örnek almak üzere tasarladığımız diğer cihaz ile zeminden 1,5 metreye kadar örnekler alınabilir. Bu derinlik yüzeyden yapılan jeokimya çalışmaları için yeterli olup dünya ortalamasının oldukça üzerindedir. Alınan örnekler yapılan araştırmanın amacına göre laboratuar analizlerine tabi tutulurlar. Örneğin; petrol arama çalışmaları bünyesinde alınacak örnekler hafif hidrokarbon varlığı açısından analize tabi tutulurken, elde edilecek veriler 3B ticari yazılımlardan biriyle desteklenip, oluşturulan anomali haritaları ile tüm jeolojik veriler birleştirilerek bölgenin ayrıntılı jeokimya raporu, hizmet talebinde bulunan kuruma sunulacaktır. Doğalgaz ve petrol taşıma hatları ile yeraltı depolama tesislerinin sızıntı tespiti çalışmalarında ise hedef bölgelerden alınacak örnekler, normal sızıntı değerlerinin üzerine çıkılıp çıkılmadığının kontrolüiçin testlere tabi tutulurlar. JeoTim, Ar-Ge tabanlı bir şirket olup, hazır teknolojileri kullanmak yerine kendi donanımlarını inovatif bir bakış açısıyla kendi tasarlayarak üretmeyi ve mevcut teknolojileri aşmayı kendine ilke edinmiştir.