TR EN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KURULTAYI 2013

Elginkan Vakfı'nın temel amaçlarından biri olan "kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçemizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak" kapsamında, bugüne kadar Türk dili, edebiyatı, tarihi, kısacası Türk kütürü ile ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca bu konularda kaynak kitaplar yayınlandı. Bu alanlardaki genç araştırmacılar burslar verilerek, bilim insanları ise ödüllendirilerek desteklendi.

Çeşitli kurum, kuruluş ve üniversiteler tarafından Türk kültürü ile ilgili olarak düzenlenen toplantılara da maddi destek sağlayan Vakfımız, 2013 yılından başlayarak yılaşırı (iki yılda bir tek yıllarda) olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı düzenleme kararı aldı.

İlki 17-19 Nisan 2013 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kampüsü Prof.Dr.Nihat Sayar Konferans Salonu'nda düzenlenen kurultaya, edebiyat kültür dünyamızın önde gelen isimleri ile Elginan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, Elginkan Vakfı Müdürü İlhan Üttü ve Elginkan Topluluğu mensupları katıldı. Konusu "Geçmişten Geleceğe Türkçe" olarak belirlenen kurultayda, Türkçenin en eski döneminden başlayarak, günümüze kadar uzanan süreçte yaşadığı değişme ve gelişmeler ortaya konuldu, geleceğine yönelik öngörülerde bulunuldu.

Üç gün boyunca sekiz oturum halinde yapılan kurultayda, günümüz Türkçesinin sorunları, dil yapısı, Türkçe eğitimi, bilim ve sanat dallarında Türkçe terimlerin oluşturulması, Türkçenin örnek telaffuzu gibi pek çok konu işlendi, 28 bildiri sunuldu ve iki açık oturum düzenlendi. Kurultay 17 Nisan 2013 günü "Sanat Dilinde Türkçe" açık oturumu ile başladı. Tiyatroda, sinemada, radyoda açık oturumu ile başladı. Tiyatroda, sinemada, radyoda ve daha yaygın bir kitle iletişim aracı olan televizyonlarda kullanılan dil konusunda yakın geçmişte yaşadığımız ancak çok da farkına varamadığımız değişiklik dile getirildi, değerlendirildi.

Aynı gün başlayan oturumlarda günlük dilde yaşanan değişimler, dilimize yönelik tehdit ve tehlikeler ile çözüm yöntemleri tartışıldı. Yaşayan bir varlık olan dilin, zaman içerisinde değişikliğe uğradığı, bunun doğal ve kaçınılmaz bir süreç olduğu katılımcılar tarafından ifade edildi.

İkinci günkü oturumlarda Türkçenin yapısı ve dil bilgisi konularında çeşitli bildiriler sunuldu. Son gün ise Türkçe konuşma, telaffuz ve yabancılara Türkçe öğretimi de dahil olmak üzere Türkçe eğitimi konusunda sunulan bildiriler tartışıldı.

Kurultayın sonunda "Geçmişten Geleceğe Türkçe" açık oturumu düzenlendi. Kurultayın genel bir değerlendirmesinin yapıldığı açık oturumda, Türkçenin bilinen en eski yazılı metinleri olan Bengü Taşlar (Orhun Abideleri) günümüze kadar yaşanan gelişim süreci üzerinde duruldu.

Kurultay, Elginkan Vakfı Müdürü İlhan Üttü'nün teşekkür konuşmasıyla sona erdi. İlhan Üttü konuşmasında Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayının ikincisinin, 2015 yılında, uluslararası düzeyde ve daha geniş kapsamlı bir biçimde yapılması konusundaki hedeflerini belirtti.