TR EN

Okullar

Elginkan Vakfı, Vakıf amaçları doğrultusunda yürüttüğü eğitime destek faaliyetleri çerçevesinde, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu okul binalarını inşaat ettirip tüm donanımını sağlayarak Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanmaktadır.

Vakfımız, İzmit’te Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’ni(2005), Ümraniye Elginkan Vakfı Anasınıfları Binası (2005), Maltepe E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi (2008), Küçükyalı E.C.A. Elginkan İlköğretim Okulu (2010), Ümmehan Elginkan Kız Öğrenci Yurdu ve Yemekhane binası ve Hüseyin Cahit Elginkan Spor Salonunu tefrişatı ve çevre düzenlemesini tamamlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamış ve Türk Milletinin hizmetine sunmuştur.

Ayrıca, İstanbul’da Ekrem Elginkan Lisesi’nin inşaatını yaptırarak 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağışlamıştır.

İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, 21 Eylül 2005 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile eğitime açılmıştır. Üniversiteye giriş sınavlarında önemli başarı sağlayan okulda, 24 derslik ve kapalı spor salonunun yanında kütüphane, 8 adet laboratuvar, bilgisayar, resim, müzik vb. odaları ile yemekhane ve kantin binası yer almaktadır.

İTÜ Ekrem Elginkan Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde mevcut anaokulu ve ilköğretim okulunun yanında inşa edilmiş olup, özel lise statüsünde eğitim vermektedir. Okulda, 16 adet derslik, 8 adet laboratuvar ve atölye, çok amaçlı salon, rehberlik ve kulüp odaları, yönetim ve servis bölümleri yer almaktadır.

Ümraniye Elginkan Vakfı Anasınıfları Binası, 2 derslikli bir anasınıfı binası olup, sınıflarının, mutfak ve yemek odasının tefrişatını ve okul çevresinin düzenlenmesi Vakfımız tarafından yapılmıştır.

E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi, 40 dersliği, 14 laboratuvarı ve 1.200 öğrenci kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük liselerinden birisi olmuştur. Tüm laboratuvarların, dersliklerin, idari birimlerin ve genel mekanların donanımları Vakfımızca yaptırılmıştır.

40 dersliği, 14 laboratuvarı ve 1.200 öğrenci kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük liselerinden birisi olmuştur. Okul 12 Eylül 2008 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in katılımıyla eğitime açılmıştır.

E.C.A. Elginkan İlköğretim Okulu, 32 derslikli ve tek tedrisatta 1.152 öğrenci kapasiteli bir okul olup, bu dersliklerin içerisinde, 1 faaliyet odası, 1 mutfak ve müşterek kullanım alanından oluşan 3 derslikli anasınıfı kısmı bulunmaktadır.

E.C.A. Elginkan İlköğretim Okulu'nda; özel eğitim sınıfı, konferans salonu, çok amaçlı salon, teknoloji tasarım dersliği, bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarı, resim ve müzik derslikleri, beden eğitimi odası, etüd proje odası, el işi dersliği, kütüphane ve idari birimlerden oluşmaktadır.

E.C.A. Elginkan İlköğretim Okulu; tefrişatı ve çevre düzenlemesi de yaptırılarak, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun katılımıyla 14 Ekim 2010 tarihinde açılmıştır.

Ümmehan Elginkan Kız Öğrenci Yurdu ve Yemekhanesi, 200 öğrenci kapasiteli olup, öğrenci odaları, bilgisayar salonu, TV salonu ve idari birimlerden oluşan bina 2.500 m2 kapalı alana sahiptir. Yemekhane binası ise tüm okula hizmet etmekte olup, 240 kişiliktir ve 500 m2 kapalı alandan oluşmaktadir. Yurdun tüm donanımları tamamlanmış olup, 17.09.2012 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Hüseyin Cahit Elginkan Spor Salonu, Elginkan Vakfı tarafından, İstanbul Maltepe’de yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Hüseyin Cahit Elginkan Spor Salonu, 2007 yılında yine Vakfımızca yaptırılan E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi bahçesinde yer almaktadır.

1250 m2 inşaat alanına sahip olan spor salonu; basketbol, voleybol oyun alanı ve çeşitli sosyal etkinlikler için kullanılabilecek portatif sahne platformu ve 360 kişilik seyirci kapasitesine sahiptir. Salonun ve idari kısımların tüm donanımları tamamlanarak, hizmete açılmıştır.

Ümmehan Elginkan Anaokulu; Elginkan Vakfı tarafından, 0-6 yaş gurubu çocukların yoğun olduğu İstanbul’un Silivri ilçesinde 16 Haziran 2021 tarihinde temelini attığı Ümmehan Elginkan Anaokulu’nun resmi açılışı 25 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Elginkan Vakfı tarafından, son teknoloji ile donatılan 8 derslikte 200 öğrenci eğitim görebilecek. İdari birim bölümünün yanı sıra bir de konferans salonun yer aldığı Silivri Ümmehan Elginkan Anaokulu, devlet okulu olarak T.C. İstanbul Valiliği – T.C. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağışlanmıştır.