TR EN

ELGİNKAN VAKFI 3.TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KURULTAYI

 

Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı’nın üçüncüsü 19-21 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkçenin özellikle söz varlığı ve sözlüklerimiz açısından ne ölçüde işlenmiş olduğunu gözler önüne sermek, bu konudaki eksiklikleri gündeme getirmek ve bunların giderilmesini sağlayacak yol ve yöntemleri araştırmak, sözlükçülüğümüzün tarihinin aydınlığa çıkarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Kurultay, 19 Nisan 2017 günü “Geçmişten Bugüne Türk Sözlükçülüğünden Bir Kesit - Türkiye Türkçesi Sözlükleri-“ sergisinin açılışı ile başladı. Sergide Türk sözlükçülüğünün ilk döneminden günümüze yaşadığı gelişmelerle ilgili bilgiler ve eski harfli baskı sözlüklerimizden örnekler sunuldu.

“Çevirmenlerin Gözüyle Sözlüklerimiz” başlıklı açılış oturumunda, Doğan Hızlan başkanlığında, Sevin Okyay, Yiğit Bener ve Eren Yücesan Cendey “Sözlüklerimizi” değerlendirdi. Bilimsel düzeyi yüksek, nitelikli bildirilerin sunulduğu, akademik anlamda dola dolu üç günde Türk Sözlükçülüğü;

·         Tarihte ve Günümüzde Türk Sözlükçülüğü

·         Sözlükçülük Terimleri ve Kavramları

·         Sözlük Türleri (Türlerin ayrımı; tek dilli, üç dilli, çok dilli sözlükler, köken bilimi sözlükleri, yazar sözlükleri vb.)

·         İnternet Sözlükçülüğü

·         Sözlükçülükte Tanımlama

·         Sözlükçülükte Tanıklama (Örnekleme)

·         Sözlükçülükte Söyleyişin Gösterilişi

·         Bilgisayar Destekli Türk Sözlükçülüğü, Derlem Tabanlı Sözlük Çalışmaları

başlıklarında tartışıldı.

Kurultay 19 Nisan 2017 tarihinde Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’ın açış konuşmalarının ardından, 9 oturum yapıldı. Oturumlarda sırasıyla; Şükrü Halûk Akalın, Möhsün Nağısoylu, Kâzım Yetiş, Emine Gürsoy-Naskali, Nuri Yüce, Marija Djindjk, Nesrin Bayraktar-Erten, Mustafa Önerve Paşa Yavuzarslan başkanlığık yaptı.

Kurultay kapsamında ilk gün açılan Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’ın Elginkan Vakfı’nın desteğiyle düzenlediği “Geçmişten Bugüne Türk Sözlükçülüğünden Bir Kesit” sergisinde eski ve yeni harfli baskı sözlükler sergilendi. Taşbasması sözlüklerin de bulunduğu sergide “Kamus” ve “Burhan-ı Katı”tercümelerinden James William Redhouse’un “Müntahabat-ı Osmaniyye”sine, Ahmed Vefik Paşa’nın “Lehce-i Osmanî”sinden Şemseddin Sami’nin “Kamus-ı Türkî”sine, Lügat-i Naci’ye, Lügat-i Ebüzziya’ya ve günümüz sözlüklerine kadar önemli sözlükler sergilendi. Türk dilinin bu anıtsal sözlüklerinin yanı sıra Osmanlı döneminde basılmış en küçük boyutlu sözlük (4x4.5 cm) “Lügat-i Firaz”ve “Sevda Lügati”, “Kamus-ı Aşk” gibi sözlüklerin yanı sıra, mizahi sözlük “Lehcetü’l-Lügat”, manzum sözlükler “Almanca Türkçe Tuhfe”, Bulgarca Türkçe “Tuhfe-i Sabri”, Rumca Türkçe “Tuhfetü’l-Uşşak” gibi Türk sözlükçülük tarihimizin gölgede kalmış eserleri de sergide sunuldu. Prof. Dr. Akalın’ın sergi ziyaretçilerine kılavuzluk etmek üzere yazdığı “Geçmişten Günümüze Türk Sözlükçülüğü” kitabı da sergi açılışında katılımcılara dağıtıldı.