TR EN

2006

ELGİNKAN VAKFI TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ’Nİ SÜLEYMAN DEMİREL VERDİ
 
Bugüne kadar eğitim alanındaki büyük projeleriyle tanınan ve son iki yılda 10 trilyonun üzerinde yatırım gerçekleştirerek eğitim camiasına bağışlayan Elginkan Vakfı, bundan böyle adını bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesiyle duyuracak. Bu yıl ilki verilen ve geleneksel hale getirilecek olan Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in katıldığı törenle sahiplerini buldu. 
 
Ödül töreni, 23 Şubat’ta İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in katılımıyla gerçekleşti. Ödül sahipleri, benzer yarışma  ve ödüllerin aksine, “başvuru” yöntemi yerine, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının “aday önerileri” yöntemiyle belirlendi. 
 
Törende açılış konuşması yapan Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Halim Doğrusöz, “Eğitim alanındaki büyük projelerini tamamlayan Elginkan Vakfı, bu alandaki çalışmalarını sürdürmekle birlikte kültür, bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesine daha fazla odaklanma kararı almıştır. Ödül Programımız bunun işaretidir. Bu yıldan sonra geleneksel hale getireceğimiz Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri bu yaklaşımın ilk meyvesidir” dedi. 
 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. H. Faruk Karadoğan’ın konuşmasının ardından, kürsüye gelen Süleyman Demirel, ödülleri sahiplerine takdim etti.   
 
Türk Kültürü Araştırma Ödülü, üniversitede yaptıkları çalışmalar, yetiştirdikleri öğrenciler ve akademisyenler, yayınladıkları kitaplar ve makaleler, katıldıkları bilimsel toplantılarla Türk kültürüne yaptıkları katkı ve hizmetlerden dolayı, Boğaziçi Üniversitesi tarafından önerilen Prof. Dr. Günay Kut ile Prof. Dr. İnci Enginün arasında paylaştırıldı. 
 
Teknoloji Ödülü ise Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren MDA İleri Teknoloji Seramikleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Girişimcilerinden Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Ferhat Kara, Prof. Dr. Servet Turan ve Doç. Dr. Alpagut Kara’nın oluşturduğu araştırma grubunun “SİA1ON Seramik Kesici Uç Malzemelerinin ve Üretim Teknolojileri”nin Geliştirilmesi Projesi”ne teknolojiye bulundukları katkı nedeniyle verildi. Araştırma grubunun bu çalışmaları sonucu, yenilikçi ileri teknoloji ürünü olan malzemelerin geliştirilmesinin yanında seramik uç üretim teknolojisi ülkemize kazandırılmış olup, işlenecek malzemeye göre istenen kompozisyonda, istenen mikroyapıda ve geometride kesici uç üretimi yapabilecektir. 
 
Ödül sahipleri, ödül başına verilen 30’ar bin YTL’lik para ödülünü de paylaştılar. 
 
 
TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ SAHİPLERİ
 
Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü için çeşitli kurumlar tarafından 13 başvuru dosyası iletilmiştir. Kurumlar tarafından gösterilen tüm adaylar Türk kültürüne üstün hizmetin temsilcileridir. Türk Kültürü Araştırma Ödülü Komisyonu yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Türk Kültürü Araştırma Ödülü’nün üniversitede yaptıkları çalışmalar, yetiştirdikleri öğrenciler ve akademisyenler, neşrettikleri kitaplar ve makaleler, katıldıkları bilimsel toplantılarla Türk kültürüne yaptıkları katkı ve hizmetlerden dolayı, Boğaziçi Üniversitesi tarafından önerilen Prof. Dr. Günay Kut ile Prof. Dr. İnci Enginün arasında paylaştırılmasını uygun bulmuştur. 
 
Prof. Dr. Günay Kut:
 
Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. İnci Enginün 1997 yılında Marmara Üniversitesi’nden emekli oldu. Türkoloji dünyasının önde gelen “yazma bilimci”lerden olan Prof. Dr. Günay Kut, eski Türk edebiyatına özellikle araştırmacı yönüyle damgasını vuruyor. Gerek yurtiçi gerek yurtdışındaki yazma kütüphanelerinde yapmış olduğu çalışmalar kendisine bir edebiyat arkeoloğu kimliği kazandırdı. Yurtdışında ve içinde eski Türk edebiyatı alanında yaptığı araştırmalar son derece önemli bir başvuru kaynağı olan Prof. Dr. Günay Kut’un yabancı dilde yayınladığı araştırmaların fazlalığı dikkat çekiyor. Kut, Oxford Üniversitesi’nin Bodleian Kütüphanesi’nde 1900’den itibaren satın alınan Türkçe yazmaların kataloglanması projesinin başkanlığını yürüttü. 1889 yılında yayımlanmış olan Rieu Kataloğu’ndan sonra British Museum’a giren 771 Türkçe yazmanın listesini gözden geçirerek henüz literatüre girmemiş ya da bilinmeyen nüshaları makalesiyle bilim dünyasına sundu.
 
Kut, 1978 yılında başlatılan ve Kültür Bakanlığı’na bağlı yazma kütüphanelerinde bulunan Türkçe, Arapça, Farsça ve diğer dillerdeki yazma eserlerin toplu bir kataloğunu hazırlayıp yayınlamayı amaçlayan Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (TÜYATOK) Projesi’nin 1979-1981 yılları arasında İstanbul Bürosu Başkanlığı görevini yürüttü. 1981’den 1989’a kadar da Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeliği yanında gönüllü olarak bu projeye devam etti. Prof. Kut “Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazmaları Kataloğu” adlı projenin de yürütücülüğünü yaptı. Proje; Osmanlı ve İslam kültür dünyasına yönelik önemli bilgiler içeren ve toplam 1 340 eserden oluşan el yazmaları koleksiyonunun kataloglanmasını içeriyor.
 
Prof. Dr. İnci Enginün: 
 
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde asistan olduğu 1963 yılından beri Türk edebiyatı ve kültürü alanında hizmet veren Prof. Dr. İnci Enginün özellikle, üniversitelerde Türk edebiyatı bölümlerinin kurulmasını sağladı. Marmara Üniversitesi’nde Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiyat Enstitüsü’nün kurulmasına ön ayak oldu, aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü Prof. Dr. Mehmet Akalın ile birlikte kurdu. Ayrıca bu alanda önemli bir dergi olan Türklük Araştırmaları Dergisi’nin çıkmasını sağladı. Kıbrıs’taki Yakın Doğu Üniversitesi’nde ve Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nin kurulmasına destek verdi. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün yeni edebiayt biriminin de kurucusu olan Prof. Dr. İnci Enginün, Türk dili ve edebiyatı alanında çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesi yetiştirdi. Prof. Dr. İnci Enginün, orijinalleri Arap harfleriyle yayınlanmış olan önemli metinlerin neşrini yaptı. Abdülhak Hamit Tarhan’ın ve Ahmet Haşim’in bütün eserlerini bugüne kazandıran Enginün, şiir, roman ve öykü türleri üzerine çalışmaların yanı sıra ihmal edilmiş bir alan olan tiyatro metinlerini de yayınlayarak ve bu konuda bilimsel makaleler yazdı. Abdülhak Hamit’in tiyatrolarının dışında Ahmet Mithat’ın da tüm tiyatrolarını yayınladı. Mukayeseli Edebiyat kitabı, Türkiye’de karşılaştırmalı edebiyat alanına büyük katkı sağladı. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı kitapları bu alanda önemli bir boşluğu doldurdu. 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Araştırmalar ve Belgeler” ile tenkit dalında yılın yazarı ödülünü, 1992 yılında ise “Mukayeseli Edebiyat” ile tenkit dalında yılın yazarı ödülünü alan, Prof. Dr. İnci Enginün’ün, Milli Kültür Vakfı Ödülü de bulunuyor. 
 
TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ SAHİPLERİ
 
Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü için çeşitli kurumlar tarafından 14 başvuru dosyası iletildi. Başvurular aşağıdaki kriterler gözönünde bulundurularak değerlendirildi.
 
- Ekip üyelerinin yetkinlikleri
- Bilimsel içerik
- Teknolojik içerik
- Çalışmanın inovasyon boyutu-Türkiye
- Çalışmanın inovasyon boyutu-Küresel
- Çalışmanın özgünlüğü
- Çalışmanın güncelliği
- Çalışmanın yeni ürün ve hizmet bakımından jenerik olması
- Çalışmada buluş var mı?
- Çalışmaların pazara sunulacak bir ürüne dönüşmesi
- Ürünün pazar başarısı
 
Teknoloji Ödülü Komisyonu, Teknoloji Ödülü’nün Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan MDA İleri Teknoloji Seramikleri San. ve Tic. Ltd. Şti. girişimcilerinden Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Ferhat Kara, Prof. Dr. Servet Turan ve Doç. Dr. Alpagut Kara’nın oluşturduğu araştırma grubunun “SİA1ON Seramik Kesici Uç Malzemelerinin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi”projesine verilmesini uygun buldu.
 
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal SiA1ON seramiklerinin kristal kimyası üzerinde, Prof. Dr. Ferhat Kara seramik tozlarının üretim süreçlerinin geliştirilmesinde, Prof. Dr. Servet Turan seramik malzemelerinin mikroyapı karakterizasyonunda, Doç. Dr. Alpagut Kara da seramik üretimi ve performans testlerinde uzmanlığa sahip. 
 
Yapılan bilimsel çalışmaların teknolojik ürünlere dönüştürülmesi için yoğun çaba sarfeden araştırma grubu bu çalışmalarını ticarileştirmek amacıyla 4691 sayılı yasa kapsamında 4 öğretim üyesi olarak Eskişehir Teknoparkı’nın ilk şirketi olarak MDA İleri Teknoloji Seramikleri Ltd. Şti.’ni kurdu. 
 
Araştırma grubunun çalışmaları 10 yıllık sürece dayanıyor. Grubun öncü çalışmaları ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Vakfı Teknoloji Teşvik Ödülü’ne (2000) ve Eskişehir Sanayi Odası Teknoloji Geliştirme Ödülü’ne (2003) layık görülmüştür.  
 
Araştırma Grubu’nun geliştirdiği uçların piyasadaki mevcut uçlardan en önemli farkı daha geniş yelpazede kullanılabilmeleri ve özellikle küresel döküm gibi sünek malzemelerin yanında, beyaz döküm gibi sert malzemeleri de işlemedeki yüksek performansları.